Międzypokole-niowy Klub Filmowy Dialekt zaprasza na spotkania

with Brak komentarzy

Zapraszamy My-Was na spotkania Międzypokoleniowego Klubu Filmowego Dialekt organizowanego przez Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku. Kolektyw Twórczy MAMYWENE wspiera warsztatowo tę ideę. Czyli? Ideą spotkań dla MKF Dialekt jest stworzenie dialogu między osobami dorosłymi a dziećmi – poprzez obraz filmu i … więcej

1 2