Kim jest Animator?

with Brak komentarzy

Postanowiłam napisać cykl artykułów (chociaż ze względu na ich objętość i kształt powinnam raczej napisać artykulików) dla MAMYWENE. Pierwszy z nich chcę poświęcić na objaśnienie kim właściwie jest Animator(ka). Pomysł wziął się z życia. Z zawodu i przede wszystkim z tego „co mi w duszy gra” jestem Animatorką społeczną. Spotkałam się z wieloma opiniami, że skoro animuję to znaczy, że maluję dzieciom buźki na urodzinach lub skręcam balony na kształt zwierząt rozmaitych. Inna możliwość – na studiach uczyli mnie jak się tworzy Animki. Oczywiście, rodzaje Animacji są różne, jednak ta, którą zajmujemy się w Kolektywie Twórczym ma inny kształt.

Przede wszystkim w MAMYWENE zajmujemy się Animacją kultury i Animacją społeczną. Animacja kultury to m.in. samorozwój przez sztukę, inicjatywy lokalne podjęte przez „zwykłych” ludzi, żeby zaspokoić określone potrzeby, tworzenie przestrzeni otwartych na sztukę. Zadaniem Animatora/ki kultury jest „zarażanie” kulturą, kreowanie rozmaitych wydarzeń artystycznych i ożywianie kultury. Natomiast Animacja społeczna zajmuje się m.in. budowaniem dobrych relacji środowiskowych i więzi międzyludzkich, aktywizacją. Animatorzy społeczni powinni inspirować, dodawać wiary i wspierać środowiskowe inicjatywy oddolne.

Żeby być dobrym Animatorem/Animatorką potrzeba przekonania, że każdy człowiek „coś potrafi” i jest w stanie sam sobie pomóc. Dla mnie osobiście Animacja to takie „sadzenie ziarenka pewności” – wydobywa się z człowieka jego pasję czy umiejętność i pomaga się mu znaleźć odpowiednią drogę rozwoju. Bardzo ważnymi elementami, które sprawiają, że „ziarenko” kwitnie są edukacja, motywacja i wsparcie.

Tekst ten napisałam w oparciu o książkę pod redakcją Piotra Henzlera i Bogdana Skrzypczaka „Kim jest animator społeczny”.

 

/Flora

Skomentuj