Konkurs „Masz wenę? To wykomentuj nagrodę”

with Brak komentarzy

Uwaga Konkurs!

I to nie byle jaki ;)
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, kolektyw animatorek i edukatorek zadziałał odwrotnie i zamiast oczekiwać prezentów przygotował dla swoich cudownych fanów i fanek konkurs. To taki nasz prezent za wszystkie warsztaty, które nie odbyłyby się bez Was :)

Zeszyty ułożone na sobie w stos. Przy nich leży okrągła przypinka. Na górze napis - KONKURS MAMYWENE -
Nagrody w konkursie „Masz wenę? To wykomentuj nagrodę”

Nagrody w konkursie

Do wygrania jest 9 fantastycznych zeszytów firmy PanDragon i przypinki z naszym logo. Poniżej zdjęcia okładek zeszytów, każda inna. Podając odpowiedź na pytanie możecie wskazać numer zeszytu, który się Wam najbardziej podoba :)

Zeszyty w kratkę: 1, 5, 6, 8
Zeszyty w linię: 2, 3, 4, 7, 9

Brulioy formatu A5, 96 kartek. Kolekcje: Fresh Idea, Ale Cyrk PanDragon

 

Zadanie konkursowe

Zadanie jest bardzo proste, napiszcie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebook’u TU klik: Które z naszych warsztatów najbardziej Ci się podobały albo w jakich chciałabyś / chciałbyś wziąć udział i dlaczego. Prawda, że proste? Na komentarze czekamy do 21 października 2016 do godziny 23:59.

 

Regulamin skrócony

  • odpowiedzi na pytanie konkursowe powinny być udzielone pod postem konkursowym na profilu Facebook MAMTWENE – TU klik
  • w treści odpowiedzi na pytanie konkursowe należy wskazać numer zeszytu wybranego na nagrodę
  • można udzielić tylko jednej odpowiedzi konkursowej
  • konkurs trwa do 21.10.2016 do godz. 23:59
  • w konkursie mogą wziąć udział fani i fanki profilu MAMYWENE na Facebooku
  • udział w konkursie oznacza zapoznanie się oraz akceptację regulaminu konkursu

PEŁNY REGULAMIN POD ZDJĘCIAMI

 

Okładki trzech zeszytów firmy PanDragon, pierwszy z tekstem: Praca domowa? Takie atrakcje zostawiam na później; drugi: Jestem zajęta a ty brzydki. Miłego dnia; trzeci: Praca uszlachetnia, lenistwo uszczęśliwia. Podpis zdjęcia -KONKURS MAMYWENE-
Nagrody w konkursie „Masz wenę? To wykomentuj nagrodę”
Okładki trzech zeszytów firmy PanDragon, czwarty z tekstem: Jeszcze tylko zamiotę pustynię i mogę iść się uczyć; piąty: Dzień bez matematyki jest dniem udanym; szósty: Nie ufam ludziom, którzy mają 5 z fizyki. Podpis zdjęcia -KONKURS MAMYWENE-
Nagrody w konkursie „Masz wenę? To wykomentuj nagrodę”
Okładki trzech zeszytów firmy PanDragon, siódmy z tekstem: Jeszcze nie wiem czy będę dziś wyjątkowo zła czy zwyczajnie wredna; ósmy: Brakuje mi piątek klepki, mam za to szósty zmysł; dziewiąty: Chłopaki w książkach są lepsi niż w rzeczywistości. Podpis zdjęcia -KONKURS MAMYWENE-
Nagrody w konkursie „Masz wenę? To wykomentuj nagrodę”

REGULAMIN KONKURSU

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Masz wenę? To wykomentuj nagrodę” i jest nazywany dalej: „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Kolektyw Twórczy MAMYENE.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem strony www.mywy.org.pl/konkurs/ oraz profilu Facebook’owego MAMYWENE od dnia publikacji regulaminu tj. od dnia 14.10.2016 do 21.10.2016 do godziny 23.59.

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem/uczestniczką Konkursu („Uczestnik/uczestniczka”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) jest fanem/fanką fanpage’u MAMYWENE
b) nie należy do Kolektywu Twórczego MAMYWENE.
c) nie jest spokrewniona z członkiniami Kolektywu Twórczego MAMYWENE.

§ 3
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika/uczestniczki zgodnie z § 2 pkt 1.
b) przekazanie Organizatorowi odpowiedzi na pytanie konkursowe przy wykorzystaniu komentarza na Facebook’u MAMYWENE pod postem konkursowym.

§ 4
NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są zeszyty firmy PanDragon oraz przypinki z logo MAMYWENE.
2. Zdobywcy/zdobywczynie nagród głównych w Konkursie zostaną wyłonieni/wyłonione przez Kolektyw Twórczy MAMYWENE („Komisja”) z pośród wszystkich uczestników/uczestniczek, którzy/które odpowiedzieli/odpowiedziały na pytanie konkursowe. Każdy/każda Uczestnik/uczestniczka może wziąć udział w konkursie tylko raz, tj. odpowiedzieć tylko raz na pytanie konkursowe.
3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. Komisja wybiera wedle wewnętrznych kryteriów najbardziej oryginalne i ciekawe opracowanie zadania konkursowego.
4. Zdobywcy/zdobywczynie nagród zostaną powiadomieni/powiadomione o wygranej poprzez wiadomość prywatną na Facebook’u w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody i ustalenia formy odebrania nagrody, powiadomiony/powiadomiona Zdobywca/zdobywczyni powinien/powinna odpowiedzieć na przesłaną wiadomość w terminie 5 (pięciu) dni od dnia wysłania powiadomienia o przyznaniu nagrody, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody. W takiej sytuacji Komisja konkursowa dokona wyboru kolejnej osoby kwalifikującej się do otrzymania nagrody.

§ 5
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika/uczestniczkę Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu niezbędnych do przekazania nagrody.
2. Dane osobowe Uczestnika/uczestniczki, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i poinformowania o zwycięstwie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wysłania nagrody.
3. Kolektyw Twórczy MAMYWENE nie przechowuje danych osobowych, po zakończeniu Konkursu zostaną usunięte.

§ 6
REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników/uczestniczki Konkursu za pośrednictwem, poczty elektronicznej na adres kontakt@mywy.org.pl przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.
2. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje powinny wskazywać dane wnoszącego/wnoszącej reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.
4. Skutecznie złożone reklamacje, czyli spełniające założenia punktów 1. oraz 3., będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający/zgłaszająca reklamację zostanie powiadomiony/powiadomiona o wyniku rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na stronie Konkursu tj. www.mywy.org.pl/konkurs/.
2. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik/uczestniczka Konkursu zapoznał/zapoznała się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.


Nie pozostaje nam nic innego jak życzyć Wam weny przy pisaniu komentarzy pod postem konkursowym TU klik  ;)

MAMYWENE/Agnieszka

Skomentuj