Monotypia - jedna odbitka

Napis: monotypia – jedna odbitka.